Địa chỉ: Trà Co 2, Phước Tiến
Hotline: 0259851042
 • Trịnh Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Email:
   lienthitrinh.7735@gail.com
 • Lê Thị Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01235050548
  • Email:
   letienptkt@gmail.com