Địa chỉ: Trà Co 2, Phước Tiến
Hotline: 0259851042
Thông tin chi tiết:
Trịnh Thị Liên
Hiệu phó Trịnh Thị Liên
Ngày tháng năm sinh 22/05/1980
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Trà Co 2, Phước Tiến, Bác Ái, Ninh Thuận
Điện thoại
Email lienthitrinh.7735@gail.com
Mạng xã hội