Địa chỉ: Trà Co 2, Phước Tiến
Hotline: 0259851042
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Tiến
Hiệu trưởng Lê Thị Tiến
Ngày tháng năm sinh 01/12/1963
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại Học
Thuộc về bộ phận Quản lý
Địa chỉ
Điện thoại 01235050548
Email letienptkt@gmail.com
Mạng xã hội
Kinh nghiệm

30 năm trong ngành giáo dục